KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
adwokat Artur Antoniewicz
ul. Sulejkowska 42 lok 2
04-157 Warszawa

Tel. 607 867 333
artur.aaaantoniewicz@aaagmail.com

wyślij wiadomość

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ARTUR ANTONIEWICZ

Kancelaria Adwokacka adwokata Artura Antoniewicza świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w dziedzinie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego.

Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji państwowej i samorządowej, sporządza pisma procesowe, umowy i opinie prawne, pomaga w rozstrzyganiu sporów w drodze negocjacji i mediacji.

Nasi Klienci uzyskają profesjonalną i rzetelną obsługę prawną oraz pomoc i dyspozycyjność na każdym etapie świadczonej usługi prawnej.

Kancelaria Adwokacka adwokata Artura Antoniewicza dba o dobry i stały kontakt z Klientem, oferując pełne zaangażowanie w tworzeniu skutecznych rozwiązań prawnych oraz traktując każdego Klienta indywidualnie i priorytetowo.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania Klientów, Kancelaria dąży do przedstawienia w sposób zrozumiały sytuacji prawnej Klienta, ze wskazaniem najlepszych rozwiązań, informując o istniejących zagrożeniach oraz potencjalnym ryzyku.

Kancelaria gwarantuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz bezwzględne zachowanie tajemnicy adwokackiej.

Zapraszamy do współpracy.