KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
adwokat Artur Antoniewicz
ul. Sulejkowska 42 lok 2
04-157 Warszawa

Tel. 607 867 333
artur.aaaantoniewicz@aaagmail.com

wyślij wiadomość

HONORARIUM

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawne uzgadniane jest z klientem indywidualnie i zależy między innymi od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czas trwania.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego – jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidualnych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.
  • System rozliczeń godzinowych - wysokość honorarium zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy kancelaria każdorazowo informuje Klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem. Wówczas wszelkie ustalenia finansowe są dla Klienta jasne i nie stanowią dla niego zaskoczenia na żadnym etapie.

Porady prawne
W zakresie porad prawnych koszt udzielenia pomocy prawnej ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem, porada prawna udzielana jest za darmo.